fbpx

PROTECTIA DATELOR SI POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

   MCGM Web Design ofera servicii de webdesign respectand protecția datelor cu caracter personal, date pe care le prelucreaza in activitatea curenta.
   „Datele personale” sau „Informatiile de identificare personala”, asa cum sunt descrise în Regulamentul (UE) 2016/679 reprezinta informatiile care pot fi utilizate pentru a identifica, contacta sau localiza o persoana. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile în care le colectăm precum si situațiile in care transferam date cu caracter personal. Totodata, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal în gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va informa cu privire la cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.
   MCGM Web Design va informeaza sa puteti consulta si Politica privind Cookies unde este detaliat modul in care utilizam cookie-urile si alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

    ●  informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa poștala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul în care ne-ați comunicat-o, numărul de telefon, numarul de telefon mobil, numărul de fax si adresa de e-mail;
     ●  informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate in mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni în care sunteti implicat in orice calitate;
     ●  datele rezultate din navigarea dumneavoastra pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

      Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/ factura la care dumneavoastră sunteți parte; Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului; Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră; Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice; Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră); În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare: A fost obținut consimțimântul persoanei vizate; Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;